Tanár úr kérem - Idegen hely

 

Hogy mi is az az idegen hely? Bodor Tibor szabályismertetőjéből megkaphatjuk a mindenre kiterjedő, pontos választ. 

Olyan hely, ahonnan az adott helyzetben a labdát nem szabad megjátszani. Angolul "rossz" helynek hívják, pedig ugyanaz a hely lehet jó az egyik labdának, és rossz a másiknak, attól függően, hogyan kerültek oda. Idegen helyre általában a szabályok ellenére keveredünk, de ebben nem feltétlenül mi vagyunk a hibásak, szabályos játék esetén is előfordulhat.

 

Amikor egy golftársam kérdésére beástam magam a Szabályokba, meglepődtem, hogy mennyiféle hibát tudunk elkövetni, amitől a labdánk idegen helyre kerülhet:

Amikor az elmozdult labdát vissza kell tenni, de nem tesszük vissza:
- Ha a labda a játék felfüggesztése alatt elmozdult.
- Ha a grínre visszahelyezett labdát valamilyen természeti erő elmozdította.
- Ha a labdát a szabályok ellenére felvettük vagy elmozdítottuk.
- Ha a labdát az ellenfél vagy külső tényező mozdította el.
- Ha a grínről indított labda eltalált egy személyt, állatot vagy mozdítható akadályt.
- Ha a grínről indított labdát szándékosan térítették el.
- Ha a zászlórúdnak támaszkodó labda a rúd eltávolításakor elmozdult.
- Ha laza természetes anyag eltávolításakor a labda elmozdult.
- Ha mozdítható akadály eltávolításakor a labda elmozdult.

Amikor az elmozdult labdát nem szabad visszatenni, de visszatesszük:
- Ha a labda ütés közben mozdult el.
- Ha a grínen érintetlen labdát valamilyen természeti erő elmozdította.
- Ha a labda egy személyről vagy külső tényezőről lepattan.
- Ha a grínről indított labda eltalált egy másik labdát a grínen.

Amikor valamit elmulasztunk megtenni:
- Ha az áthelyezett labdajelölőt vagy helyette a labdát elfelejtjük visszatenni.
- Ha idegen grínről kötelező könnyítéssel nem visszük le a labdát.
- Ha játéktól elzárt területen fekvő labdánkra nem alkalmazzuk a kötelező könnyítést.
- Ha a labdánk megjátszásához játéktól elzárt területre álltunk be.
- Ha a labda megváltozott fekvését a homokban nem állítottuk helyre.

Amikor a labdát nem az eredeti helyére tesszük vissza:
- Ha a labdát azonosítás céljából felvettük.
- Ha a labda eredeti környezetét helyreállítottuk.
- Ha a sérült labda helyett cserelabdát hoztunk játékba.
- Ha a labda egy ütéstől szétesett.
- Ha szabály a labda helyezését az eredeti helyre írja elő.

Amikor a labdát rossz helyre tesszük át:
- Ha az elütőterületen már játékban lévő labdát az elütőterületen kívülre helyeztük át.
- Ha általános területen a labda megváltozott fekvéséből nem a legközelebbi hasonló fekvésbe helyeztük a labdát.
- Ha a helyezett labda nem marad meg a helyén, és nem a pályaterületnek megfelelő legközelebbi helyre tettük át.

Amikor ejtési hibát vétünk:
- Ha a labdát ejtés helyett helyeztük.
- Ha az ejtett labda a könnyítési területen kívül állt meg.
- Ha a szabályosan ejtett labdát szándékosan eltérítik vagy megállítják, és nem ejtettük újra.
- Ha a labdát idegen helyen ejtettük és nem ejtettük újra a megfelelő helyen.

Amikor a könnyítés jogtalan:
- Ha rendellenes pályaviszony miatt könnyítenénk, ahol az nincs megjelölve, és szabály szerint nem számít jelölés nélkül is annak.
- Ha bármilyen zavaró hatás miatt könnyítenénk, ahol a labda megjátszása a zavaró hatástól függetlenül fizikailag lehetetlen.
- Ha bármilyen zavaró hatás miatt könnyítenénk, ahol a zavaró hatás csak észszerűtlen beállás, lendítés, ütésirány esetén érvényesül.
- Ha besüppedt labda miatt könnyítenénk, ahol a labda nem-rövidre nyírt területen belüli homokos terepen, vagy az általános területen kívül fekszik.
- Ha büntetőterületen belül rendellenes pályaviszony, besüppedt labda vagy játszhatatlan labda miatt könnyítenénk.
- Ha sárga büntetőterületen oldalirányú könnyítést választunk.
- Ha mozdítható akadály miatt könnyítenénk, mintha az mozdíthatatlan akadály lenne.
- Ha mozdíthatatlan akadály miatt könnyítenénk, noha csak a labda röptének áll útjában.

Amikor a könnyítés helyét rosszul választjuk ki:
- Ha elveszett labda esetén ott, ahol a labdát sikertelenül kerestük.
- Ha pályán kívülre került labda esetén ott, ahol a pályahatárt utoljára keresztezte.

Amikor a referencia vonalat vagy pontot rosszul határozzuk meg:
- Büntetőterületen lévő labda esetén nem az utolsó belépési ponton.
- Rendellenes területen elveszett labda esetén nem az utolsó belépési ponton.
- Rendellenes területen megtalált labda esetén nem a legközelebbi teljes könnyítési ponton, kivéve ahol a szabály megengedi az elérhető legnagyobb könnyítési pont használatát.
- Rendellenes pályaviszonynak minősített bunker esetén a bunkeren kívül nem a legközelebbi teljes könnyítési ponton.
- Veszélyes állat miatti fenyegetettség esetén nem a legközelebbi teljes könnyítési ponton.
- Mozdíthatatlan akadály esetén nem a legközelebbi teljes könnyítési ponton.
- Besüppedt labda esetén nem nem közvetlenül a labda mögött.
- Játszhatatlan labda esetén nem a labda eredeti helyén.
- Személyen vagy külső tényezőn nyugalomba került labda esetén nem a labda nyugalmi helyzete alatti ponton.
- Szándékosan eltérített labda esetén nem azon a ponton, ahol a labda a beavatkozás nélkül nyugalomba került volna.

Amikor a könnyítési területet nem megfelelően mérjük ki:
- Büntetőterület esetén ha a könnyítési terület egészen vagy részben a büntető területen belülre esik.
- Besüppedt labda esetén ha a könnyítési terület teljes egészében az általános területen kívülre esik.
- Ha együtős helyett kétütős könnyítési területet mértünk ki, és a labda a területen belül van, de az együtős határon túl.

Mindezekben a helyzetekben a labda idegen helyen van. Szerencsére a labda megütése előtt ezt korrigálhatjuk a labda megfelelő helyezésével vagy ejtésével. De ha a labdát megjátsszuk az idegen helyről, akkor a büntetésünk 2 ütés vagy szakaszvesztés mindenképpen, ráadásul kizárás is lehet, ha általa jelentős előnyhöz juthattunk volna. Nem szükséges, hogy ezt az előnyt sikeresen kihasználjuk, a kizáráshoz elég csupán a lehetősége.

Figyelem!
- Ha a labdánkat pályahatáron kívülre ütöttük, akkor az nem idegen helyen, hanem pályán kívüli, tehát játékon kívüli labda lesz. Ha megütjük, idegen labdát játszunk meg. A pályán kívül nincs idegen hely.
- Ha a kezdőütésünket az elütőterületen kívülről tesszük meg, akkor azzal a labdát nem hoztuk játékba, és attól kezdve játékon kívüli, vagyis idegen labdával játszunk. Idegen helyen csak játékban lévő labda lehet, játékon kívüli labda bárhol előfordulhat.

Az idegen helyre és az idegen labdára két különböző szabály vonatkozik, és eltérő a következményük is. Az alap büntetés ugyanaz, mindkét esetben általános.
- De míg az idegen helyről játszott labda lehet érvényes, addig az idegen labda soha nem az.
- Ha a hibát nem javítjuk, az idegen helyért csak akkor jár kizárás, ha jelentős előny szerzésére volt alkalmas, míg az idegen labda esetén a kizárás elkerülhetetlen.

Forrás: Facebook- Tanár Úr Bodor Tibor 


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés