Tanár úr kérem – Gyakorlás a versenypályán… Stroke playbenBodor Tibor szabályismertetője

Előfordul, hogy egyes versenyzői csoportok akár az indításnál, akár menet közben feltorlódnak, és a mögöttük jövő csoportnak várnia kell. Kézenfekvőnek látszik, hogy az ember a várakozás perceit némi gyakorlással üsse el. Versenyen azonban ennek korlátozottak a lehetőségei.

De haladjunk sorjában:
- Minden gyakorlásra vonatkozó megszorítás kizárólag a játékosra érvényes, a segítőjére nem.
- Gyakorlásnak számít bármilyen gyakorló ütés bármeilyen labdával.
- De nem számít gyakorlóütésnek // a próbalendítés // labda visszaütése a gyakorlóterületre vagy egy másik játékosnak kizárólag szívességből // egy szakasz befejezésére irányuló ütések, ha számunkra a szakasz eredménye már eldőlt.

(1) A verseny napján a verseny előtt
- Korlátlanul gyakorolhatunk bármely kijelölt gyakorlóterületen (putting green, chipping green, driving range, par3-as vagy egyéb gyakorló pálya).
- A versenypályán a kezdő elütőterületünkön és annak közvetlen környékén gyakorolhatjuk a gurítást és a rövid ütéseket (csippelést).
- Bárhol másutt a gyakorlás tilos. Megszegéséért a büntetés első alkalommal általános a játék első szakaszára, második alkalommal kizárás.

(2) A versenykörben
- Játék, vagyis a szakasz megjátszása közben tilos gyakorló ütést végezni. Sem a versenypályán, sem azon kívül, és gyakorló, idegen, vagy szabálytalan labdával sem.
- Két szakasz között, tehát amikor nem játszunk, gyakorolhatjuk a gurítást és a csippelést az éppen befejezett szakasz grínjén, illetve bármelyik gyakorló grínen, továbbá a következő szakasz elütőterületén, valamint ezek közvetlen környékén.
- Azonban nem üthetünk gyakorlóütést bunkerből, és indokolatlanul nem késleltethetjük a játékot.
- Büntetés a szabály megszegéséért: általános büntetés. Ha a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a következő szakaszra érvényes.

(3) A játék felfüggesztése alatt gyakorolhatunk
- A versenypályán ugyanúgy, mint a versenykörben két szakasz között.
- A pályán kívül bárhol korlátlanul.
- A pályán ott, ahol a Bizottság engedélyezi.

(4) Versenykör után
- A versenykör befejezése után gyakorolhatunk a pályán, ha az adott napon ugyanott nem fogunk még egy versenykört játszani.
- Ugyanazon a pályán játszott két versenykör között nem gyakorolhatunk.
- Azonban az első körben játszott verseny, és az aközben megengedett gyakorlás nem számít a második kör előtti gyakorlásnak.

(5) Korlátozások
- A Bizottság helyi szabályban megtilthatja, korlátozhatja vagy engedélyezheti a pályán való gyakorlást a versenykörök előtt vagy közben.
- A Bizottság helyi szabályban megtilthatja a gurítás és a csipp ütés gyakorlását a lejátszott szakasz grínjén vagy annak közelében, egyben a lejátszott grín tesztelését is.

Megjegyzések:
- Ha többnapos versenyen indulunk, amelyen minden kört ugyanazon a pályán játszanak, akkor bármelyik napon a versenykör lejátszása után gyakorolhatunk a pályán, mert a következő körünk csak másnap lesz.
- Ha egy klub egy napra két különböző versenyt ír ki, és mindkettőre benevezünk, akkor nem gyakorolhatunk a délelőtti verseny után, és a délutáni előtt.
- Azonban a délutáni versenyre nem számít gyakorlásnak, hogy ugyanazokat a szakaszokat a délelőtti versenyen már lejátszottuk. Akkor sem, ha délelőtti körben a szakaszok között a megengedett módon gyakoroltunk a pályán.
- Ha egy 9 szakaszos pályán 18 szakaszos versenyt rendeznek, akkor az egyetlen versenykör, nem pedig kettő. Tehát amikor először gyakorolunk valamely szakasz grínjén, akkor az nem versenykör előtti gyakorlás, amikor átfordulunk a 9-esről az 1-esre, hanem két szakasz közötti gyakorlás egy versenykörön belül.
- Ha stableford játékban a labdánkat fel kellene vennünk, mert már amúgy is nulla pontot kapunk a szakaszért, de mégis tovább folytatjuk a játékot, akkor a felesleges ütések nem számítanak gyakorlásnak, ámbár a játék indokolatlan késleltetése miatt kaphatunk értük büntetőt.
- Ha a klubnak van gyakorló pályája, akár par3-as, akár hosszabb, azon a verseny előtt mindig gyakorolhatunk. Ha a pályán 27 vagy több rendes szakasz van, ugyanez érvényes mindazokra a szakaszokra, amelyek nincsenek benne a versenykörben.
- Ügyeljünk a helyi szabályokra, mert igen gyakori, hogy tiltják a gurigázást a befejezett szakasz grínjén akkor is, ha nem tartunk fel senkit, és nem lassítjuk a játékot. A csippelés az elütőn nem tiltható meg, de arra ritkábban allergiásak a klubok.
- Nincs szabályban rögzítve, hogy hány méteres ütés számít csippnek, és mi az, ami már nem csipp. Íratlan szabály, hogy ilyenkor a csippelés elfogadott hossza az elütők közötti távolság, tehát a sárgáról a pirosra bátran csippelhetünk. És retúr. Persze ügyelve mások testi épségére.
- A versenykör alatti gyakorlásért ismétlődő esetben ismételten megkaphatjuk a büntetést, akár minden szakaszon 2 büntetőütést, ha nem figyelünk a helyi szabályra. A verseny előtti gyakorlásnál azonban csak egyszer hibázhatunk ennyiért, már az első ismétlődésnél kizárnak.

(Facebook/Tanár Úr Bodor Tibor)


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés