A Magyar Történelmi Családok Egyesületének Bálja

Október 15-én, szombaton tartotta a Magyar Történelmi Családok Egyesülete (MTCSE) a magyar nemzeti ünnep alkalmából rendezett nemzetközi jótékonysági bálját a Stefánia Palota emeleti tükörtermében. Idén Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter vállalta a rendezvény fővédnökségét, de ő más irányú elfoglaltságai miatt nem tudott személyesen részt venni a bálon. A bál nemzetköziségét jól szemlélteti az, hogy a következő országokból voltak vendégek: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svájc és Svédország.

A 18 óra 30 perkor kezdődő bál főszervezői Páll Imre, Mester-Parajd Árpád, gróf Zichy Pál, kaszaházi Joó Kristóf és gróf Teleki Lóránt voltak. A dress code a férfiak esetében attila, bocskai, szmoking vagy frakk, a hölgyek esetében estélyi ruha volt. A vendégeket a szervezők, valamint a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnöke, báró Riedel Lóránt fogadták. 20 órakor gróf Zichy Pál főszervező köszöntötte a megjelenteket, miután ők helyet foglaltak az elegáns körasztaloknál. Az üdvözlő szavak után az Európai Nemesi Szövetség (CILANE: La Commission d’ Information et de Liaison des Associations Nobles d’ Europe) különböző tagországokból érkezett ifjúsági delegáltjai köszönték meg a szervezők munkáját. Ezután ünnepélyesen megnyitották a bált. Az üdvözlő szavakat egy tradicionális négyfogásos vacsora követte. Megkóstoltuk a vajas lazacot fokhagymás spenóttal, majd a spárgalevest pirított mandulával, kacsamellet, lúdlábat és lúdmájat vöröskáposztával, burgonyával és brokkolival, végül eperhabos és csokoládészószos palacsintával zártuk az étkezést. A jó hangulatú est további programját a népzenei koncert és tánctanítás, majd könnyűzenei program alkotta. Vehettünk jótékonysági tombolát, melynek bevételét a kárpátaljaiak megsegítésére ajánlotta fel az egyesület. Emellett a kerek évforduló kiváló lehetőséget adott arra, hogy megtekintsünk egy, az 1956-os forradalom alkalmából megrendezett kiállítást is. Noha a kifejezetten elegáns környezet és a szigorú dress code megtévesztő lehetett, a bál célja nem a rongyrázás, hanem az országimázs építése, a magyar kultúra terjesztése, valamint a jótékonykodás volt.

A Magyar Történelmi Családok Egyesülete magyarországi kulturális egyesület, melynek célja az egykori magyar nemesi családok leszármazottainak összefogása. A szervezetet 1994-ben alapította gróf Nyáry János. Az alakuló ülés 1994március 15-én volt Budapesten, a ferencesek Feketes Sas utcai pincehelyiségében. A Fővárosi Bíróság az alapszabályt elfogadta és az egyesületet 1995augusztus 9-én bejegyezte. Az alapszabály kimondja, hogy az egyesület politikamentes, kulturális szervezet. Tagja lehet az a személy, aki a magyar történelmi családok valamelyikének tagja és nemesi származását hitelt érdemlően igazolja, melyet az egyesület genealógusa, Gudenus János ellenőriz. Az egyesület céljai: Ápolja a magyarországi történelmi családok történelmi hagyományait, védi szellemi kincseit és tagjai hazaszeretetét. Összetartja az itthon és külföldön élő családok tagjait, megteremtve a találkozás és a baráti összejövetelek lehetőségét. Segítségére van a családok idős, beteg, elesett tagjainak. Fejleszti a családok fiatal tagjainak viselkedéskultúráját, hogy átlagon felüli, művelt és kitűnő tagjai legyenek a társadalomnak a haza javára. A szervezet keresztény szellemiségű. Más, akár külföldi, hasonló céllal alakult társaságokkal a kapcsolatot felveszi és ápolja. Nemzeti múlt és kulturális örökség témakörében ismeretterjesztés, oktatás és hagyományőrzés. Rendszeresen szerveznek előadásokat, családtörténeti sorozatot indítottak. Két ízben konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián, valamint hírlevelet adnak ki Status et Ordines címmel. Nemzetközi kapcsolatokat építenek ki a külföldön élő magyar nemesekkel. A Felvidéken élő magyar nemesség az egyesület része. Az MTCSE jelenlegi elnöke 2014 óta báró leuensterni Riedel Lóránd, technikatörténész, közlekedésmérnök, főszerkesztő. Az ifjúsági tagozat elnöke 2015 óta kaszaházi dr. Joó Kristóf, gyógyszerész. 2016-ban maehrentali Csornay György üzletkötő, az egyesület delegátusa a CILANE-nál átadta tisztségét megválasztott utódjának, bikfalvi Páll Imre jogásznak. Az ifjúsági tagozat delegáltja Párizsban a CILANE-nál Mester-Parajd Árpád építész.

11 éves előkészítő munka után, 2005szeptember 10-énHágában az MTCSE felvételt nyert az Európai Nemesi Szövetségbe. A hágai kongresszuson az MTCSE-t -beleértve az erdélyi és a felvidéki nemességet is- teljes jogú taggá nyilvánították. A CILANE, története során először Kelet-Európában, Budapesten tartotta meg évi rendes vezetőségi ülését, 2006.október 6. és 8. között. A CILANE az európai nemesi egyesületek szövetségének információs központja. 1959-ben alapították. A szervezet párizsi központtal működik és 17 nemesi tagegyesülete van. Országonként csak egy, az illető ország teljes nemességét képviselő egyesület lehet a tagja. Magánszemélyek nem csatlakozhatnak hozzá. A nagy nemzetközi tekintélynek örvendő szervezet célja az egyes országok kulturális, több esetben jótékonysági tevékenységet végző, kiadványokat megjelentető nemesi egyesületeinek összehozása, koordinálása. Alapvető cél a tagegyesületek nemessége identitástudatának fejlesztése történeti és jogi alapon, elősegítve a hagyományos nemesi értékek megtartását, mint korunk dinamikus forrását. A szövetség valóságos teret biztosít a tagegyesületek közti kapcsolathoz és az információáramláshoz, viszonossági alapon fejlesztve közöttük a baráti kapcsolatokat, de nem tartja fenn magának a jogot, hogy a teljes európai nemesség nevében nyilatkozzon. A tagszervezetektől a CILANE azt várja el, hogy a saját országuk nemességi jogát alkalmazzák. Minden teljes jogú egyesületi tag nemes kell, hogy legyen az illető ország jogrendje alapján. A nemességét igazoló család nemesítésekor érvényben lévő államjog a mérvadó. Ha egy természetes személy más országban él és folyamodik tagságért, mint ahol nemesítése történt, az illető maga kell, hogy igazolja, hogy az ő nemessége a nemesítő ország akkor érvényes jogrendje szerint érvényes. A tagegyesületeknek a CILANE előtt be kell mutatniuk a tagjaik nemessége vonatkozásában megkövetelt igazolások listáját, de maguk semmiképpen nem adományozhatnak nemességet, címet vagy kitüntetést. A tagszervezetek nem egységes alapokon szerveződnek. Egyesek közülük testületként működnek, amelyek történelmi alapon magukba foglalják a teljes nemzeti nemességet. Mások regionális nemesi szervezetek föderációjaként jelennek meg. Olyanok is vannak, amelyek eredete hivatalos címertani konzultációs tanácsra, vagy előjogok bizottságára vezethetők vissza. A CILANE félévente találkozót tart, ezen a koordinátor elnököl. Megjelenik ezen minden tagegyesület delegátusa és helyettese valamint az ifjúsági képviselő (18-35 éves koron belül). Működik továbbá egy, a nemesi jogok szakértőiből álló albizottság, amely igény szerint találkozik. Ennek tagjait az egyes tagországok egyesületeinek jogi szakértőiből emelik be. A hivatalos nyelv francia, a munkanyelv angol.

E szervezet ifjúsága érkezett tehát Budapestre a Magyar Történelmi Családok Egyesületének báljára. A zene, a finom vacsora, a kulturális programok, valamint a bál nagyszerű hangulata reméljük, hogy sokáig megmarad emlékezetükben.

Dr Horváth Dávid


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés