Etikai Kódex Kisorosziban: Nem Dredd bírók akarunk lenni!Cél a golfélmény fokozása!

A Magyar Golf Club recepcióján kifüggesztették a Magatartási Kódexet, amely a St. Andrewsból kapott, és Bodor Tibor „Tanár úr” által fordított viselkedési normákat tartalmazza. Lugosi Balázs, a klub vezető pro-ja lapunknak nyilatkozva elmondta, a Magyar Golf Club, mint Magyarország patinás klubja mindig is az élen járt abban, hogy példát mutasson a szabályos és etikus játékból. Ezért is tartották fontosnak az elnökkel, Nagy Istvánnal, hogy ezt kitegyék és betartassák a játékosokkal a szezon során.

„A múlt kötelez minket – kezdte beszélgetésünket Lugosi Balázs. – A Magyar Golf Clubnak, már csak a történelmi szerepe miatt is, példát kell mutatnia a hazai golfozóknak, a pályán való etikus viselkedésből. A félreértések elkerülése végett kiemelném, ez nem golfszabály, hanem egy házirend, ami a nemzetközi trendet követi: a golfozókért van és nem ellenük! Nem az célunk, hogy a marshallok Dredd bírót játszanak, hanem a golfélmény fokozása. Ebben kérjük a játékosok támogatását.”


Magatartási Kódex a Golfpályán


Érvényes azokra az esetekre, amelyekről sem a Golf Szabályok, sem a szövetségi Versenyszabályzat, sem a Versenykiírás nem rendelkezik. Átfedés esetén a szabályzatok az érvényesek, de a klub büntetéseket nem írják felül.

A biztonság elsődleges

Az alkalmazottak biztonsága érdekében
 • A pálya karbantartó gépeknek és munkásoknak áthaladási elsőbbségük van.
 • A pályamunkás nem feltétlenül láthatja a játékost, és viselhet zajcsillapító fülvédőt is. Tegyen meg mindent, hogy felhívja magára a figyelmét, mielőtt ütne. Általában a „fore” kiáltás vagy az integetés alkalmas erre.
 • Ütéstávolságon belül a gépkezelő a motor leállításával jelzi, hogy várja az ütést. Ez nem vonatkozik a rough nyírására, amely a játékkal párhuzamosan is folyhat.
 • A green-en végzett munkák esetén ne üssön a green-re, ha a zászló nincs a helyén. Csak azután üssön, hogy a gépkezelő visszatette a zászlót a lyukba és elhagyta a green-t.
 • Ne nyúljon hozzá, ne helyezze át azokat az eszközöket, amelyeket a munkások a pályán elhelyeztek, beleértve a mobil locsolófejeket is.
A játékosok biztonsága érdekében
 • Ha a megütött labdát szem elől téveszti, figyelmeztesse a többieket „fore” kiáltással.
 • Ha „fore” kiáltást hall, azonnal fedezze magát.
 • Mindig álljon kellő távolságra attól, aki éppen üt.
 • Ismerje minden ütőjének a szokásos ütés távolságát.
 • Ne üssön addig, amíg az elől lévő csoport jóval ütés távolságon kívül nincs.
Magatartási előírások
 1. Zéró tolerancia
A golfpályán a fizikai vagy verbális túlkapások semmilyen formája nem tűrhető el. Elfogadhatatlan viselkedésnek számít különösen, ha a játékos:
 • Nem teszi rendbe maga után a pályát (pl. nem gereblyézi el a bunkert, nem teszi vissza a kiütött fűcsomót, nem javítja ki a green-en a labdanyomot).
 • Illetlen kifejezést használ akár szóban, akár gesztussal.
 • Dühkitöréssel reagál eseményekre.
 • Nincs tekintettel a játékostársakra, azok játékára.
 • Rongálja az ütőjét vagy a pályát.
 • Udvariatlanul, tiszteletlenül beszél más játékosokkal, a bírókkal vagy nézőkkel.
A zéró tolerancia szerint a játékos figyelmeztetés nélkül azonnal büntetendő. Klub büntetés: 100 EUR, ismételt esetben kizárás a pályáról.
 1. Játéktempó
 • A napi menetsebességet be kell tartani. Akár szakasz kihagyása, vagy játékos csoportok összevonása árán is, ha szükséges. A marsall jogosult ilyen intézkedések foganatosítására.
 1. Alsó korhatár
 • A golfpálya használatára nincs életkor szerinti megszorítás. Azonban 12 éven aluli gyermekek csak felelős, nagykorú személy társaságában játszhatnak a pályán.
 1. Elvárt öltözet
Az öltözéknek szalonképesnek kell lennie. Csak a kifogástalanul öltözött játékosok engedhetők a golfpályára.
 • Nadrágként nem elfogadható a farmer, tréningruha, katonai stílusú és mintájú gyakorló és harci öltözék, kezeslábas, overall, munkaruha – bármilyen típusban és színben.
 • A rövid nadrág szára legalább 10cm hosszú legyen (a belső varrás mentén mérve).
 • Csak a teljes felsőtestet takaró, galléros felső ruházat hordható.
 • Hölgyek a derekat szabadon hagyó, vagy ujjatlan, hát nélküli, vagy pánt nélküli felsőt nem viselhetnek.
 • Fürdőruha nem megengedett.
 • Golfcipő (puha stoplikkal), futócipő vagy puha talpú cipő megengedett. Tilos az 1 cm-nél magasabb sarkú cipő, és a csizma bármely formában.
 1. Közlekedés járművel (motorized transportation)
 • Ide tartozik minden jármű, amely egy vagy több személy szállítására alkalmas. De nem ide tartozik a kizárólag golf felszerelés szállítására tervezett önjáró golfkocsi.
 • Golfautót csak érvényes gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező személy bérelhet.
 • Egy golfautóban legfeljebb 2 személy utazhat összesen 2 golftáskával.
 • Golfautóval a green-ek peremétől számított 5 méteres, és a bunkerek peremétől számított 3 méteres sávban közlekedni tilos, kivéve ha arra kijelölt út áll rendelkezésre. Klub büntetés: 100 EUR, ismételt esetben kizárás a pályáról.
 • A golfautó bármilyen sérüléséért a vezető felelős.
 1. Golfütők
 • Csak saját (bérelt) ütőkészlettel és golftáskával szabad játszani.
 1. Golflabdák
 • Tilos a versenypályára gyakorló labdát (range ball) kivinni és/vagy ott használni. Klub büntetés: 100 EUR, ismételt esetben kizárás a pályáról.
 1. Játékos csoportok
 • Egy indítási időpontban legfeljebb 4 fős csoport indulhat.
 1. Játéktól elzárt tilos zónák
 • Azokat a játéktól elzárt zónákat, amelyekből nemcsak játszani nem szabad, hanem amelyekbe már belépni is tilos, figyelmeztető (no entry) tábla, esetenként kordon jelzi. Megszegése esetén klub büntetés: 100 EUR, ismételt esetben kizárás a pályáról.
Viselkedési normák (etikett)
 1. A játék sebessége
 • Folyamatosan tartsa az egy ütésnyi követési távolságot az elől haladó csoport mögött.
 • A pálya lejátszásának normaideje 4 óra 30 perc négyfős csoportok számára.
 1. Az elütő területen
 • Ne vigyen fel golftáskát vagy golfkocsit az elütőre.
 • Az elütőn kívül melegítsen be, mielőtt sorra kerülne.
 • Előre válassza ki és készítse elő az ütőt, amit használni szándékozik.
 • Az elütőn szorítkozzon legfeljebb 2 gyakorló lendítésre.
 • Javítsa ki az ütési sérüléseket az elütőn.
 • Távolítsa el a törött tee-ket.
 1. A fairway-n
 • Határozott tempóban menjen a labdájához.
 • A labda megközelítése közben tervezze meg az ütést és válassza ki az ütőt.
 • Legfeljebb 2 gyakorló lendítést üssön.
 • Kísérje figyelemmel a játékostársak labdáit is.
 • Mindig üssön ideiglenes labdát, ha az eredeti elveszhetett vagy pályán kívülre kerülhetett.
 • Ha bármely szakaszon elérte a dupla part, vegye fel a labdáját, és haladjon tovább.
 1. A green-en
 • A golfautót vagy golfkocsit parkolja le a green mögött vagy mellett, a következő elütőhöz közelebbi oldalon.
 • Javítsa ki a saját labdakráterét.
 • Ne lépjen más játékos gurítási vonalára.
 • Gyengéden fektesse a zászlót a green-re, távolabb a gurítási területtől.
 • A gurítási irányát aközben tervezze meg, mialatt más játékosok gurítanak.
 • Ha lehet, folyamatosan gurítson (vagyis ha az első gurítás nem ment be, folytassa tovább, amíg be nem fejezi.
 • Azonnal vegye ki a labdáját a lyukból, miután beütötte.
 • Ne használja a puttert a labda kikanalazására a lyukból.
 • Amint végzett, tegye vissza a zászlót, és haladéktalanul hagyja el a green-t.
 • Az eredménykártyáját a következő elütő területen töltse ki.
 1. A pályán általában
 • Ne vadásszon elhagyott labdákra.
 • Hagyjon fel az értelmetlen labdakereséssel (pl. szakadékban, mély vízben).
 • Helyezze vissza a kiütött gyepdarabokat, gereblyézze el a bunkereket, javítsa ki a labdanyomokat.
 • Kövesse a kihelyezett táblák jelzéseit és tegyen eleget a személyzet felkérésének.
 • Mérsékelje a gyakorlást mind az elütő, mind a gurító területen.
 • Ne játsszon „felújítás alatt álló terület” megjelölésű területről. Válasszon a büntetés nélküli könnyítési lehetőségekből.
 • Korlátozza a labdakeresési időt 2 percre.
 1. Golfkocsik és golfautók
 • Golfautóval vagy golfkocsival ne menjen át elütő területen vagy bunkeren (sand trap).
 • Golfautóval ne menjen 10 méternél közelebb a green-ekhez.
 • Ne húzza át a golfkocsit a green és ahhoz közeli bunker között.
 • Golfautóval lehetőleg a kiépített úton közlekedjen. Út hiányában a fairway melletti enyhén durva terepet vegye igénybe. Semmiképpen ne menjen rendkívül durva, veszélyes terepre.
 • A kifejezetten golf felszerelés szállítására tervezett, személyszállításra alkalmatlan önjáró (elektromos) golfkocsik nem a golfautókkal, hanem az emberi erővel mozgatott golfkocsikkal esnek azonos kategóriába.
Felelősség

A házirend és a viselkedési szabályok mindenkire érvényesek a pályán, akár vendég játékos, akár klubtag az illető.
 • A személyzet (pl. marsall) megfelelő felhatalmazással rendelkezik, hogy felügyelje a játék sebességét, és érvényt szerezzen a vonatkozó házirendnek és eljárásoknak.
 • Etikett és biztonsági kérdésekben a Pro Shop személyzetétől kapható felvilágosítás.
 • Bármilyen személyi sérülés, dologi vagy vagyoni kár esetén a pályát igénybe vevő személy felelősségre lesz vonva.
Büntetés

A Magatartási Kódex megsértéséért az általános büntetés:
 • 1. alkalommal figyelmeztetés,
 • 2. alkalommal 1 ütés büntetés,
 • 3. alkalommal általános büntetés (2 ütés, illetve szakaszvesztés),
 • 4. alkalommal kizárás.
Súlyos esetben a Bizottság azonnali kizárás büntetést is alkalmazhat.
A klub-büntetések az általános büntetéstől függetlenül érvényesíthetők.

Versenynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés