Trénerek, technikák

Gerinccel foglalkozó sorozatunk első részében bemutattuk a gerincet, a gyakori problémákat. Az általános felépítést nem is követhetné más, mint a gyakorlati tanácsok, a konkrét problémák. A veszélyhelyzetek között is első számú ellenség a billenés, melyet most hosszabban elemzünk.

A golf az a játék, amelyet egyre többen játszanak a világon. Különösen az iparilag fejlett országokban tett szert igen nagy népszerűségre az elmúlt húsz évben, amelynek miértjeit itt most nem részletezzük. Amivel azonban jelen tanulmányunkban foglalkozni szeretnénk az a golf – mint szabadidős tevékenység – egészségi vonatkozásai, s ezen belül a golf az emberi testre, és főleg a gerincoszlopra gyakorolt hatása. Miért is fontos ezekkel a kérdésekkel mélyebben foglalkoznunk?

Azon­ban sem­mi ok a pá­nik­ra, át­gon­dol­tan ma­ga­biz­to­san a kö­vet­ke­ző pon­tok be­tar­tá­sá­val és egy kis gya­kor­lás­sal ezt az aka­dályt is biz­to­san ve­he­tik.

Az ütés bio-mechanikája az elmúlt 60 évben semmit sem változott. Egy új ötlet azonban most forradalmasíthatja a jelenlegi helyzetet, a United Golfers a Free-Release (FRM) ugyanis új biomechanikai alapokra helyezheti a klasszikus swinget. Szigeti Csaba ajánlásával jöjjön most a golfcipő, mely megváltoztathatja a golfozók életét.

Nincsen Hungarian Golf Magazin tippek és tanácsok nélkül.
Szigeti Csaba ezúttal a Dr. Paul Hurrion és a Stewart
Craig, PGA edző ötlete alapján kifejlesztett ProStance-ot
mutatja be, melyet a putt és full swing biomechanikájának
kiterjedt kutatása előzött meg.

ifj. Tringer László, a PGA of Hungary vezető oktatójának rovata

A golf azon­nal ar­ra a gon­do­lat­ra ösz­tökél, hogy ha­jolj le va­la­hogy a föl­dön fek­vő lab­dá­hoz, hi­szen azt on­nan kell el­üt­ni. Ez az el­ső gon­do­lat he­lyes is. Ezt leg­job­ban úgy te­he­ted, ha fel­sőtestedet 33–34 fo­kos szög­ben elő­re haj­lítod csípő­ből. (Mint azt az ala­csony Hcp-hez ren­delt kép mu­tat­ja.)

Aki úgy gondolja, hogy csupán a swing technika javítása elegendõ a jobb eredmény eléréséhez nagyon téved. Van, hogy a jobb stratégiával vagy a bizonyos ütés szituációk tökéletes tudásával ill. elõkészítésével érhetjük el a kevesebb ütésszámot, és persze kevesebbet is mérgelõdünk. Ha a cikkemben leírtakat jól tudja a pályán alkalmazni eredményét körönként két-három ütéssel tudja javítani. Akkor lássuk a szituációkat!

12. oldal / 12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versenynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Közösségi oldalainkMédia ajánlat - impresszum

Facebook