Trénerek, technikák

ifj. Tringer László, a PGA of Hungary vezető oktatójának rovata

A golf azon­nal ar­ra a gon­do­lat­ra ösz­tökél, hogy ha­jolj le va­la­hogy a föl­dön fek­vő lab­dá­hoz, hi­szen azt on­nan kell el­üt­ni. Ez az el­ső gon­do­lat he­lyes is. Ezt leg­job­ban úgy te­he­ted, ha fel­sőtestedet 33–34 fo­kos szög­ben elő­re haj­lítod csípő­ből. (Mint azt az ala­csony Hcp-hez ren­delt kép mu­tat­ja.)

Aki úgy gondolja, hogy csupán a swing technika javítása elegendõ a jobb eredmény eléréséhez nagyon téved. Van, hogy a jobb stratégiával vagy a bizonyos ütés szituációk tökéletes tudásával ill. elõkészítésével érhetjük el a kevesebb ütésszámot, és persze kevesebbet is mérgelõdünk. Ha a cikkemben leírtakat jól tudja a pályán alkalmazni eredményét körönként két-három ütéssel tudja javítani. Akkor lássuk a szituációkat!

9. oldal / 9

  

 

Versenynaptár

Közösségi oldalainkMédia ajánlat - impresszum

Facebook