Jelenlétünk az európai golféletben– hírek az EGA 2017-es közgyűléséről

Jelenlétünk az európai golféletben– hírek az EGA 2017-es közgyűléséről

Az Európai Golf Szövetség (EGA) minden évben november közepén tartja bizottsági üléseit és rendes évi közgyűlését. Ez az esemény ad alkalmat kapcsolódó előadásoknak, beszámolóknak, fórumoknak és regionális találkozóknak is. A közgyűlést minden évben máshol rendezik, idén az EGA-nak és számos más sport európai szervezetének otthont adó Lausanne volt a helyszín.

A rendezvény november 15-én szerdán, a bizottsági értekezletekkel indult, amelyek a Versenybizottság, a Pénzügyi bizottság és az Executive Committee kiválóan előkészített egyeztetései. Ezek a meetingek nyilván megfelelnek egyrészt a formális követelményeknek, de a kötetlenebb egyeztetések, véleménycserék is ilyenkor zajlanak.

Szerepünk a Versenybizottságban és az EGA versenyek rendezésében

Idén az EGA számára új pályával, Zala Springs-szel kiválóan mutatkoztunk be a divízió 2-es Férfi Csapat EB megrendezésekor és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a golfpályáról, mind a szervezésünkről. Megerősítést nyert, hogy a versenynaptárban szereplő 2018-as Fiú Csapat EB divízió 2-es versenyét mi rendezhetjük, a 2019-es versenyekre beadott pályázatokat – így az MGSZ-ét is – pedig a most létrejött Venues Subcommittee fogja megvizsgálni.

Az EGA CC tagként működő Gágyor Gábor 4 éves mandátuma teljes kitöltésével és lejártával most köszönt el a versenybizottságtól. Gábor MGSZ támogatásával folytatott munkája közvetlen hatással is volt az egyes EB-k magyarországi megrendezése melletti döntésekre. Tevékenységére visszapillantva, Gágyor Gábor ezeket mondta:

„Az EGA Championship Committee-ben minden februárban tartunk egy évindító, és ilyenkor novemberben egy évzáró megbeszélést. Terítékre kerülnek a versenyek lebonyolításával és a pályákkal kapcsolatos tapasztalatok, a nagy mérkőzések csapatkapitányi, szervezési és válogatási státusza valamint a jelenleg 2021-ig látható versenynaptár kérdései. Megtárgyaljuk az R&A-vel egyeztetendő kérdések EGA álláspontját és itt kezdjük koordinálni a versenybizottsági tagok következő évi beosztását is.

2014-től mostanáig ennek a 13 fős bizottságnak tagjaként minden évben 2-3 Európa-bajnoki esemény versenybizottságában vettem részt az EGA delegáltjaként vagy az adott EB versenybizottságának elnökeként. Itt egy-egy verseny esetében 7-10 napos, verseny előkészítéstől és megnyitótól az eredményhirdetésig terjedő szervezési, felügyeleti, tájékoztatási, protokoll, valamint szabálykérdésekben döntéshozói és EGA képviseleti feladatokra kell gondolni, amik egy verseny alatt folyamatos tevékenységet jelentenek. Plusz a versenyek közvetlen lebonyolítása mellett ilyenkor meg kell oldani akár a kiégett hotelszoba, lesérült svájci játékos vagy a skót csapat összes csomagja reptéri elkeveredésének problémáját is. 

…A magyarországi EGA versenyek pedig azért fontosak számunkra, mert tapasztalatot és bevételt hoznak a pályáknak, felszínre kerülnek a pályák nemzetközi mércével mért erősségei vagy gyengeségei, illetve a lebonyolítási standardok megismerésével olyan tudásra teszünk szert, ami nagy mértékben segíti más magyarországi versenyeink minőségi lebonyolítását. E versenyek tapasztalatait beépítjük a bírók képzésébe és továbbképzésébe is. Ez a 4 év tehát számtalan egyéb szempontból is hasznos volt személyesen számomra is és a magyar golfsport számára is. Ami az időráfordítást illeti, nos az összes tevékenység egy évből közel egy hónapnyit tett ki számomra. Ugyanakkor megtiszteltetés volt az európai golfsport kellős közepében, az EGA-s barátaink profi működését megtapasztalva dolgoznom és nemzetközi ismertséget illetve elismerést nyerni.”

Jó hír, hogy az Executive Committee Gágyor Gábort 2018-tól a Handicap és Course Rating Committee tagjává választotta, így közvetlen jelenlétünk az EGA-ban az MGSZ támogatásával tovább folytatódik.

Események, fókuszok

November 17-e péntek a program legsűrűbb és legizgalmasabb napja volt.

  • Az Executive Committee beszámolt az újradefiniált stratégiáról, annak miértjeiről és a következő évek kiemelt céljairól. Aktualizálták a víziók, értékek és az EGA küldetésének megfogalmazását.
  • A goGOLF program ismertetése során Tony Bennett PGAE szakember tolmácsolásában bemutatták a program edzői metodológiáját, elemezték a St Andrews University kutatási eredményeit, és az EU projekt tapasztalatait.
  • Tájékoztatást kaptunk World Handicap System kialakításának folyamatáról és annak állásáról. Az új hendikep rendszer láthatóan a USGA eredményátlagon alapuló számítására és az EGA feltételrendszerére épül majd, további részletek a következő 2 év során várhatók.

Zóna meetingek és Fejlődő golfnemzetek találkozója: Itt az egyes régiók jellemző lehetőségeinek, programjainak és problémáinak egyeztetése, a tagok egymás közti tapasztalatcseréje zajlott. A Zóna meetingen előkerültek pl. a golfszabályok 2019-es változásával kapcsolatos kommunikációs kérdések és a World Handicap System licencjogi kérdései. Az Emerging Golf Nations találkozó egyik központi témája ugyanakkor a minél hatékonyabb EGA és R&A támogatás kihasználása volt.

A közgyűlés – november 18., szombat

Maga a közgyűlés az egyedülálló lehetőséget kihasználva az Olimpiai Múzeum tanácstermében zajlott. Itt az EGA bizottságainak vezetői és az elnök beszámoltak a 2017-es év történéseiről (ld. EGA Annual Report), elfogadásra terjesztették fel a pénzügyi beszámolót ill. az elnök és a két év múlva soros elnök személyét, amelyeket a közgyűlés szavazással el is fogadott. Az egyik lényeges pont a tagdíj 20%-os emelésének elfogadtatása volt, mellyel az EGA éves költségvetése 1.2 mCHF-re növekedett 2018-ra. Szó volt az EGA iroda átköltöztetéséről is, melyet a részletes elemzés áttekintése után a közgyűlés elvetett.

A közgyűlés elfogadta az Alapszabály szövegezésének módosításait/pontosításait is, mely így jobban illeszkedik az újrafogalmazott stratégiához. A közgyűlés a Belorusz Golf Szövetség bemutatkozása után elfogadta annak csatlakozási kérelmét is.

Menetrend szerinti elnökváltás

Végül a rendes kétévenkénti EGA elnökváltásnak is most volt itt az ideje. Jean-Marc Mommert Pierre Bechmann váltotta az elnöki székben. Ez a Magyar Golf Szövetség számára olyan értelemben jó hír, hogy az eddigi elnök is nagyra értékelte a magyarországi golfsport EGA elkötelezettségét, ugyanakkor az új elnök, Pierre Bechmann, aki az R&A-ben is meghatározó tag, régi támogatója és szószólója a magyar golfsport európai tevékenységének.

A közgyűlés tapasztalataként mondhatjuk, hogy aktív részese vagyunk az európai golféletnek, jól kihasználjuk ennek a lehetőségeit és az európai golfozók sportvezetőinek társadalma elismeréssel és szívesen fordul hozzánk és működik együtt velünk.

 

Forrás: www.hungolf.hu

 

 
 
 
 
 
 

Versenynaptár

 

Közösségi oldalainkMédia ajánlat - impresszum

Facebook